Home Page
cover of Bireysel ve Toplumsal Aydınlanmanın Yolu
Bireysel ve Toplumsal Aydınlanmanın Yolu

Bireysel ve Toplumsal Aydınlanmanın Yolu

00:00-03:36

Bireysel ve Toplumsal Aydınlanmanın Yolu

95
Plays
0
Downloads
0
Shares

Transcription

The main idea of this information is that personal and social enlightenment is achieved through freedom. Kant argues that individuals who do not use their own minds and rely on authority are condemned to live under guardianship. While this may provide comfort and convenience, it also leads to laziness and cowardice, preventing people from becoming independent and mature. The reliance on authority allows individuals to avoid responsibility, but it comes at the cost of having others make decisions for them. Kant emphasizes that the price of living under authority is that others control your life. He warns against the dangers of giving up one's autonomy and encourages individuals to have the courage to think for themselves. Kant believes that true enlightenment comes from freedom, and those who are not afraid to question, express their opinions, and take responsibility for their actions are the ones who can achieve personal and social enlightenment. Edebiya Podcast, Mustafa Uysal Bireysel ve toplumsal aydınlanmanın yolu özgürlük. Yusuf Altunok Kendi başına aklını kullanmama bir ergin olamama halidir. Kant Ergin olmayan zekalar, vesayet altında yaşamaya mahkumdurlar fakat bu vesayet onlar için aynı zamanda müthiş bir konfor ve rahatlık sağlar. Tembellik ve korkaklık nedeni iledir ki insanların çoğu bütün yaşamları boyunca bilerek ve isteyerek erginleşmemiş olarak kalırlar ve aynı nedenledir ki bu insanların başına otorite olarak gelmek çok kolay olmaktadır. Ergin olmama durumu çok rahattır çünkü her şeyin sorumluluğu otoriteye yüklenmiştir. Kant bu durumu şu ifadelerle ironileştirir, benim yerime düşünen bir kutsal kitabım, vicdanımın yerini tutan bir din adamım, sağlığımı düşünen bir doktorum oldu mu rahmete katlanmama hiç gerek kalmaz artık para harcayabildiğim sürece düşünmeye gereksinim duymam çünkü bu sıkıcı ve yorucu işi üzerimden başkaları devralır. Tüm sorumluluğu otoriteye yüklemek konfor ve rahatlık sağlar fakat bir otorite altında yaşamanın bedeli vardır, sizin hayatınıza başkalarının karar veriyor olması. Her insan kendi tercihlerinin bedelini öder bu doğal olanıdır. Kendim ettim kendim buldum der geçersin fakat başkalarının tercihlerinin bedelini sen ödemeye başladığında bu durum başlı başına bir depresyon sebebidir. Başkalarının denetim ve yönetim işini bir lütuf olarak üzerine almış bulunan her bir otoriter vasfinin yaptığı ilk iş sırf iktidarını korumak için otoritesi altında bulunan kişilerin erginliğe adım atmalarının ne kadar tehlikeli olduğunu onlara göstermektir. Böylece kişinin kendi başına hareket etmesinin tehlikeli olduğu ileri sürülerek korkutulmakta ve cesaretleri otorite tarafından kırılmaktadır. Vesayet altında yaşamayı cennet gibi göstererek aslında kişinin erginleşmesi engellenmektedir. Oysa kişi cennette erginleşemez. Kant'a göre toplumsal ve bireysel aydınlanmanın yolu özgürlükten geçmektedir. Birkaç düşüşten sonra bunu göze alanlar sonunda yürümeyi öğreneceklerdir sözüyle Kant, denemekten korkmayan ve aklını kullanma cesaretine sahip olan kişilerin otorite baskısından kurtulabileceklerini, kendi başlarına hareket etme özgürlüğüne sahip olabileceklerini ifade etmektedir. Kendi aklını kullanan kimseler, kendilerinden beklenen toplumsal görevleri en iyi biçimde yerine getirebilen kimselerdir. Bunlar kamu işlerini sürdürürken çeşitli bürokratik ve siyasi mekanizmalara itaat etmek yerine sorgulayan, görüş bildiren ve öneriler üreten kişilerdir. Kendilerini yalnızca içinde yaşadıkları topluma değil, tüm insanlığa karşı sorumlu hisseder, eylemlerinde kararlılık ve cesaret gösterirler. Kant, aydınlanma anlayışı insana ve onun aklına olan inancını barındırmaktadır. Ona göre akıl yoluyla hayatın anlamını çözmeyi başaran her insan erginleşmiştir. Reşit olmak için aklını kendin kullanma cesaretini göster. Yusuf Altınok

Other Creators