Home Page
cover of Tasca 1. Rosa Ballester
Tasca 1. Rosa Ballester

Tasca 1. Rosa Ballester

00:00-00:32

Nothing to say, yet

4
Plays
0
Downloads
0
Shares

AI Mastering

Transcription

We will analyze different linguistic varieties among students in Tercedeso. It will be a group activity where they will note the phonetic, morphosyntactic, and lexical characteristics. After completing the analysis, they will have to create a conversation imitating this variety. The other groups will have to guess which variety it is. Una de les pròximes activitats que durem a terme a Tercedeso serà l'anàlisi de diferents varietats lingüístiques al voltant dels alumnes. Serà una activitat feta en grup que s'hauran de fitxar amb les característiques fòniques, morfosintàctiques i lèptiques. Una vegada tinguin l'anàlisi feta, hauran de crear una conversa on copin aquesta varietat. Els altres companys dels altres grups hauran d'adivinar quina varietat és.

Other Creators