Home Page
cover of berendse en vanderhoek door een groene bril de podcast 1
berendse en vanderhoek door een groene bril de podcast 1

berendse en vanderhoek door een groene bril de podcast 1

00:00-20:57

Rik Berendsen en Elsa van der Hoek, nemen je mee in de hedendaagse Friese politiek. Ze bekijken de wereld door een groene bril, maar laten iedereen aan het woord.

78
Plays
0
Downloads
6
Shares

AI Mastering

Transcription

This is a podcast episode discussing various topics related to politics in the Dutch province of Friesland. The hosts, Berend van der Hoek and Elsad van der Hoek, talk about their podcast's focus on the GreenLinks party's perspective on the political issues in Friesland. They aim to provide insights into the behind-the-scenes of the Friese politics, introduce key figures, and share their opinions. They also discuss concerns about declining reading skills among children, threats faced by youth care workers, the impact of landscape design on bird populations, and the upcoming provincial elections for the First Chamber. A guest, Max Adema from the PVV party, shares insights into the role of the First Chamber and his candidacy. The hosts express interest in collaborating with other parties for a stronger presence in the First Chamber, but the PVV representative emphasizes the importance of maintaining party integrity. The episode concludes with a discussion about the potential for future c MUZIEK En dan is dit weer de nieuwe podcast van Berend van der Hoek. Neem u mee in de Friese politiek. En doen alles een beetje met de groene bril. Ook deze week weer mooie verhalen over het wel en wee in de Friese politiek. Veel luisterplezier. Oké, ik ben nu volgens mij aan het opnemen en zo te zien komt er iets van geluid in. Zeg jij ook eens wat? Ja, ik zal even wat zeggen. Want kijk, je ziet gelijk dat mijn stemgeluid toch wat meer trillingen veroorzaakt. Dat komt door jouw vibratie zeker. Ja, ik heb een hele vibrerende stem inderdaad. Nou, dan gaan we even kijken. Even zien, hoe moeten we dat nou stoppen? Zou dat ook stoppen zijn? Nee, vierkantje stoppen. Zijn we nu aan het opnemen? Ja. Ja, kijk. O ja, dan staat er net audio 2. Ja. Stoppen, stoppen, stoppen. Nou, welkom bij onze podcast. Ja, we gaan een podcast maken. We gaan een podcast maken. En hoe hadden we hem ook alweer genoemd? Ja, eigenlijk was het Berend van der Hoek door de groene bril. Door de groene bril. Nou, het gaat al helemaal goed. Door de groene bril. Ja. Zegt dat iets over welke partij wij zijn, Elsad? Het moet wel een beetje een podcast maken die niet specifiek over onze partij GroenLinks gaat. GreenLinks. GreenLinks. Maar dat wij alle dingen natuurlijk wel een beetje vanuit die GroenLinks, GreenLinksse bril bekijken. Ja, dus een beetje verkleurd. Een beetje gekleurd zeker wel. Maar ook heel objectief. Ja, we willen ook heel objectief. We willen het dan ook gewoon vooral laten zien wat gebeurt er eigenlijk in de Friese politiek. Of wat gebeurt er in de politiek in de provincie Friesland. Omdat we denken dat een heleboel mensen daar geen idee van hebben. Ja, dus we willen eigenlijk laten zien wat er hier allemaal achter de schermen gebeurt. Welke mensen hier allemaal zijn. Welke dossiers er allemaal spelen. En gewoon onze mening een beetje overgeven. Die hebben wij zeker. Ja. Wie ben jij eigenlijk? Ik ben Elsad van der Hoek. En ik ben Statenlid voor GreenLinks hier in Friesland. Ik heb net mijn eerste termijn gehad. Start nu met de tweede termijn. En toen ik ermee begon, toen snap ik eigenlijk ook niet zo goed waar het over ging. Dus het is wel een hele mooie periode al geweest. Veel geleerd. En ik hoop in deze nieuwe periode ook weer de goede dingen te kunnen doen voor Friesland. Hoe ben je eigenlijk ooit bij GreenLinks terecht gekomen? Ja, dat was eigenlijk meer omdat ik ontevreden was over hoe het in deze wereld ging. En hoe het in Nederland ging. En hoe het in onze politiek ging. En met name over het stuk vluchtelingen. Ik werk zelf met vluchtelingen in Nederland al heel lang. En na de Turkije-deal denk ik dat ik al die beelden op televisie zag. Van hoe verschrikkelijk mensen daar in Lesbos en in Griekenland en in Italië zaten. En ik dacht ja, ik kan er naar kijken. Maar ik kan ook denken van ik moet misschien actief iets gaan doen. En toen merkte ik dat ik eigenlijk wel vond dat ik in GroenLinks landelijk daar dan het meest dicht bij mij kwam. Zoals ik er naar keek. En dat was eigenlijk ook de reden waarom ik dacht van nou, ik word lid van GroenLinks. Nou ja, en voor je het weet ben je staatlid. Ja, dat is ook wel interessant. Want zo ben ik dus eigenlijk ook terug van GroenLinks teruggekomen. Dat was, ik stemde al de PVDA. Oh, ik dacht van de PM. Ja, nee, PVDA. En toen was het hele bed, bad en brood akkoord. Dat ze niet meer wilden betalen voor de opvang van uitgeprocesweerde asielzoekers. En dat vond ik eigenlijk zo verdrietig maken. Dat ik ook weer gaan kijken van welke partij is er nou het meest principeel in. Dat je dat niet kan maken. En dat bleek GroenLinks te zijn. En toen ben ik daar lid van geworden. Hebben we gewoon een klik. Ja, we hebben best wel een klik. Ik ben trouwens Rick Beeren, dat had ik ook al gezegd. Nee, nee, nee. Oh, dat ben ik dus wel. En ik ben commissielid namens GroenLinks. En ook nog namens GroenLinks Hoogstellingwerf trouwens. En ik ben nu ook ongeveer vijf jaar in de politiek actief. En daarnaast ben ik leraar geschiedenis. Oké. Ja, dat heb ik gestudeerd. Ik heb ook Oost-Europese geschiedenis gestudeerd. Dus ja, hartstikke leuk allemaal. Nou leuk. En jij bent nu net begonnen als commissielid. Ja, klopt. Spannend? Nou, spannend. Het is meer overweldigend af en toe. Er zijn hier zoveel mensen. Het is ook zo'n groot gebouw. Er zijn zulke lange stukken. Allemaal in het Fries. En dan denk je, hoe zit dit allemaal? Wat speelt hier allemaal? Nou, dat gaan we samen ontdekken. Ja, wel een goed bruggetje trouwens. Wat speelt er volgens jou allemaal? Wat vind jij belangrijk op dit moment? Nou, ik had vanochtend even de krant gelezen. En dat doe ik eigenlijk elke ochtend als ik wakker word. Dan kijk ik even, wat speelt er allemaal in Friesland? Of wat speelt er in de wereld? En er waren een aantal dingen die me opvielen. Waaronder dat de kinderen steeds slechter lezen in Nederland. En echt ook gewoon slecht lezen. Dat hun taal gewoon ook steeds achteruit gaat. Dat vind ik wel heel schrikbaar. En dat vind ik ook zorgelijk. Want onze taal, dat is toch waarmee je alles doet in het leven. Ik merk het als docent ook wel. Ik geef geschiedenis, dus het is vaak veel met taal. En kinderen moeten voor mij vaak veel lezen. En dat gaat gewoon echt, met ieder jaar gaat dat wat moeilijker. Je merkt gewoon dat als je een bron geeft met wat moeilijke woorden. Het zijn toch geschiedeniswoorden. Daar komen kinderen vaak helemaal niet uit. Hoe komt dat? Ik weet het niet zo goed. Er worden boeken over volgeschreven. Maar mijn gevoel is dat het te maken heeft met alle onderwijsvernieuwingen die we elke keer maar willen. Dat het onderwijs allemaal gericht moet zijn op onderzoek en leren. En dat we veel minder bezig zijn met gewoon leren. En dat we gewoon ook dingen moeten doen soms. Zou het ook zo zijn, want volgens mij leert iedereen tegenwoordig alles vanaf een iPad of zo. Vanaf een laptop. Wij vroegen natuurlijk gewoon boeken hadden waar we mee... Ja, zo'n rugtas vol boeken achterop de fiets. Ja, die boeken zijn er nog steeds wel. Alleen hebben kinderen er nu ook een extra zware laptop bij. Dus de tassen zijn nog zwaarder geworden. Ik moet zeggen dat ik als docent geschiedenis eigenlijk nooit met een laptop werk. Ik heb er geen ekel aan. Ik denk altijd, jongens, geschiedenis is een oud vak. Laten we ook gewoon oude dingen doen. Zo lekker, zo'n boekenruiken. Heerlijk. Nou goed, zijn er nog andere belangrijke dingen? Dat vond ik zorgelijk. Ik zag ook laatst ook dat medewerkers van jeugdzorg veel bedreigd worden. Ja. Dat vind ik ook zo raar. Ik snap het wel, hè. Want ik bedoel, kinderen, dat is vaak alles voor mensen. Hoewel je daar dan eens over kan twijfelen als jeugdzorg om de hoek komt. Dan weet je dat er iets niet helemaal goed gaat in de opvoeding met kinderen. Er zit veel emotie in, bedoel je? Er zit veel emotie in. Dus ik snap wel dat mensen daar emotioneel van worden. Maar om nou mensen echt te gaan bedreigen. Of dat mensen moeten onderduiken omdat ze hun werk moeten doen. Of onder een schuilnaam hun werk doen. Ja, dat vind ik toch wel heel shocking. Dat we zo zijn afgegleden in deze maatschappij. Ja, dat vind ik ook heel shocking. En wat ik ook wel interessant vond. Ik was een stuk over weidevogels. En de redenen waarom dat dan achteruit gaat. Het wordt natuurlijk vaak naar predatie verwezen. Vossen of zo. Katten. Katten, roofvogels. En deze wetenschappers zeiden eigenlijk is het toch vooral door de manier waarop we ons landschap hebben ingericht. Dat wisten wij toch al? Dat was wel wat wij al zo lang zeiden. Dat is ook wel weer een mooi bruggetje. Want op dit moment staat er vanavond iets belangrijks op het programma bij de Staten, toch? De FPLG. De FPLG. Wat betekent dat? Ja, wat betekent dat? Het is een Friese programmalandelijk gebied. Een Fries programmalandelijk gebied. Ja. Oké. Je hebt dan het Nederlandse programmalandelijk gebied volgens mij. En het Fries programmalandelijk gebied. Ja, die gaat echt over Friesland. Zoals we Friesland inrichten. En hoe laat is het dat we daar heel veel geld voor willen? Ja, het moet wel ontwikkeld worden. Als je kijkt naar het waterpeilen. Maar ook hoe richten wij onze provincie in? Kost dat miljarden? Vast wel. Ja? Ja. Meester Van der Waal was niet zo blij met ons, toch? Ja, ik weet er niet zo heel veel van. Jij zit in het programma, toch? Jij gaat vanmiddag ook een busreisje maken. Nou, in het programma. Ik ben bij een bijeenkomst geweest sinds ik hier ben. Maar er is landelijk volgens mij 25 miljard beschikbaar ongeveer. En wij willen ongeveer 5 miljard. Ik geloof dat Overijssel 6 miljard wilde. Dus ja, met ons tweeën zijn we ongeveer op de helft van het landelijke budget. Maar ja, als je dan kijkt wat er allemaal in staat. Het is ook echt wel een programma waar alles in staat. Bomen, water, weidevogels, weidegebied, het waterpeil, stikstofreductie. Vind je het daardoor ook niet heel erg onoverzichtelijk? Nou, als iemand die hier nieuw in zit, vind ik het inderdaad ontzettend onoverzichtelijk. Het gaat over bedragen. Ik vind het thuis altijd lastig om op 10 euro te beslissen. En dan gaat het over miljarden. Ja, maar daar zul je aan wennen als je in de staten zit. Dat we hier de miljonnetjes schuiven zo over de tafel. Ja, hè? Ik heb in de gemeente wel gemerkt dat het vaak makkelijker is om over grote bedragen te beslissen dan over kleine bedragen. Ja, soms vraag je ergens een ton voor en dan wordt het helemaal weggestemd en dat kan niet. En iemand anders komt met 1,5 miljoen voor een ficeal bewijs van spreken. Ja, dat kan. En wat is jouw eerste indruk van het Fries programma het landelijke gebied? Nou, wat ik ervan meegekregen heb, want ik zit er niet helemaal in. Maar wat ik ervan meegekregen heb is het, denk ik, wel een goede opzet. Iets waarvan wij denken dat het belangrijk is. Het gaat over de waterpeilen, de kwaliteit van het water, de inrichting van Friesland, als je kijkt naar de grondsoorten. Iedereen weet wel dat er een bepaalde urgentie is om aan de slag te gaan. Daar herken ik ons als partij wel in. Alleen de uitvoering, ja, daar zullen we toch ook te maken krijgen met andere partijen die er misschien hele andere ideeën over hebben. En ik denk dat vooral het belang is dat heel veel dingen sneller moeten dan dat het vaak beschreven staat of de afgelopen jaren overbesloten is. Ja, want de tijd die ervoor staat, het loopt tot en met 2035. Ja. Is dat tijd waarvan wij het gevoel hebben van die tijd hebben we nog? Nee, sommige dingen absoluut niet. Het gaat om kaderrichtlijn water, waterkwaliteit. Wat is dat? Ja, kaderrichtlijn water, dat zijn eigenlijk de afspraken die je met elkaar maakt over de kwaliteit van het water. Maar iedereen kan toch gewoon lekker zwemmen in Friesland? Wat is er dan mis met het water? We moeten het ook nog drinken. We hebben natuurlijk niet altijd voldoende water. De ene keer regent het, de andere keer is het droog. We putten het IJsselmeer uit, we hebben verzilting. Dus de kwaliteit van het water is ook heel veel om te doen. Veel plastic in het water, medicijnresten in het water, delen van pesticiden in het water. Dus de kwaliteit van het water is echt wel schikbaar. Maar wij hebben toch in Nederland heel schoon water? Nee, wij hebben allemaal geen schoon water. Het wordt schoongemaakt door de waterleiding te drijven. Dus als je dat Europees vergelijkt, hebben wij geen schoon water? Misschien hebben wij op sommige stukken wel schoon water, want er zullen landen zijn waar het nog veel smeriger is. Maar wij moeten er ook om denken dat we straks niet allemaal met plastic flesjes naar de supermarkt moeten voor water. Want in heel veel landen kun je niet uit de kraan drinken, want er zit chloor in het water. Dat klinkt niet lekker inderdaad. Nee, dat heb je in Amerika ook. Dus als je daar uit de kraan drinkt, je kan het erop drinken, maar het smaakt allemaal naar chloor. Dus dat is wel echt een heel belangrijk punt? Ja, dat is een heel belangrijk punt. Er zit in dat programma ook iets over weidevogels, toch? Ja. Hebben we daar een specialist voor? Een specialist? Wij hebben onze eigen specialist, Jochem Knol. Jochem Knol. Hij weet alles over weidevogels. Hij weet alles over grond. Hij weet alles over water. Eigenlijk weet hij alles. Eigenlijk weet Jochem alles. Maar zullen we hem iets gaan vragen over weidevogels? Wij gaan hem zo iets vragen over weidevogels. In onze rubriek met Jochem Knol in de lift. Het mooie aan Jochem is dat hij zo betrokken is, dat hij soms ook heel boos kan zijn. Kan Jochem heel boos zijn? Heel boos. We gaan het horen. Ja, oké. Nou Jochem, we gaan naar boven in de lift. Vandaag wordt gekozen voor wat een nationale bloem wordt. Dat moet natuurlijk de kievitsbloem worden. Maar de lift heeft prachtig paardenbloemen gemaakt. Maar de kievitsbloem, die hoort in onze weide thuis. Samen met onze weidevogels. Wat moeten we nou met de kievitsbloem? Dat is gewoon de bloem die in onze veeweide thuis hoort. Nou, wat prachtig. Ja, dat is ook prachtig. Ja, hoe ziet die eruit dan? Ach, dat gaan we nog even uitzoeken. Nou, dankjewel Jochem. We zijn er. Dus niet meer? Nee, dit is wel goed. Hi, waar is Max het bloem? Ja, die is aan de andere kant gesloten. Oh, die is aan de andere kant gesloten. We hadden hem opgenomen voor de opstaat te nemen. Ik had hem gesloten. Nou, dat weet ik wel. Niet opgenomen. Als hij terugkomt... Ja, oké. Goed, dankjewel. Oh, hier zitten ze nu. 266. Ja. Ja. O, we moeten nog een klein stukje podcast opnemen. Nou, dat was alweer het verhaal van Jochem Knol in de lift. Het ging niet helemaal over weidevogels. Nee, over bloemen ging het. Kievitsbloemen. Kievitsbloemen. Vind je dat mooie bloemen? Ja, kievitsbloemen zijn geweldige bloemen. Hartstikke mooi. En wie is dit voor persoon? Dit is Max Adema. We zitten in de kamer van de PVV. En wij gaan Max vragen over de eerste kamerverkiezing die wij over twee weken als Provinciale Staten hier gaan doen. En Max weet alles over de eerste kamer. Waarom eigenlijk? Omdat hij zelf op de lijst staat. O. Ja, dus. Wat leuk dat jullie vanuit grien en links op onze kamer van de PVV zitten. Ja. Zo zie je maar, hè. De politiek, daar kan alles over zijn. Alles kan. Ja. Maar vertel iets over de eerste kamer, verkiezingen. De eerste kamerverkiezingen zijn eigenlijk de zogenaamde getrapte verkiezingen. Mensen kiezen de leden van Provinciale Staten. Dat is 15 maart, 17 maart is dat geweest. En de mensen van Provinciale Staten op hun beurt, die kiezen dan weer de mensen voor de eerste kamer. En dat gaat gebeuren, zoals jij zei, dinsdag over een week. Ja. En de eerste kamer die controleert eigenlijk de tweede kamer, toch? Ja, als je het kort wil zeggen, is dat ongeveer wat ze gaan doen. Ze toetsen de wetgeving die komt uit de Tweede Kamer. Toetsen ze op doelmatigheid, op rechtmatigheid. En eigenlijk kijken wij, of mensen van de Eerste Kamer, die kijken naar of de wetten goed in elkaar zitten. Of het allemaal goed is. Het is dus wat een toetsinginstrument, wat komt naar de Tweede Kamer. Dat doet de Eerste Kamer. En dat doen ze één dag in de week, elke dinsdag. Oké. En jij staat dus op de lijst? Ik sta op de lijst, ja. En als je gekozen wordt, kan je dat combineren? Want volgens mij heb je ook nog een baan. Ja. Ja. Ja, ik kan dat wel combineren. Dinsdag, zoals ik al zei, is het in Den Haag. En op woensdag is het hier in Leeuwarden. Dus ja, ik werk ook nog bij de politie. Dat zal er nog niet mee kunnen, want je kunt dat niet verenigen met elkaar. Dus ik zal iets op moeten geven, maar dat heb ik er graag voor over. Oké. En sta je op een verkiesbare plek? Ik sta op zich op een verkiesbare plek. Er zijn ons door de kiezeraad vijf zetels toe bedacht. En ik sta op plek vijf, dus het zou moeten kunnen. Oké. En hoe gaat dat hier eigenlijk? Want ik ben er de vorige keer natuurlijk niet bij geweest. Hoe lopen die eerste Kamerverkiezingen hier? Eigenlijk lijkt het alsof je, net als bij de gemeenteraadsverkiezingen, je krijgt allemaal een formulier en je gaat naar een hokje en je kruist een hokje aan. En je doet dat in een bus en dan wordt het eigenlijk op zo'n moment al geteld. Ja. Dan is er een commissie. Dat zijn dan meestal twee of drie mensen vanuit de Staten. En die gaan ze dan tellen en dan is er meteen een uitslag. En die uitslag die wordt naar de centraal punt, dat heet dan de kiezeraad, wordt dat gestuurd. En die gaan het bekijken, nog eens natellen en dan is het klaar. Dus eigenlijk is het een hele normale verkiezing, maar met veel minder mensen. Ja. Die komt hier nu bij... O, het is Friso Touwstra. O, dat is Touwstra. De gedeputeerde. Nee, Statenlid hoor. En Statenlid. We zitten hier meteen in een podcast. Nou, dat was dus de gedeputeerde en Statenlid. Ja. De commissionaire gedeputeerde. Ja. Heel officieel, hè. Ja, ja, ja. Heel veel petten op. Ja, ja, ja. Maar u ziet, jullie hebben in de Tweede Kamer heel veel zetels. Ja. In de Eerste Kamer zou je misschien minder zetels krijgen. Hoe zit dat? Nou ja, dat heeft te maken met de verkiezingen. In de Tweede Kamerverkiezingen hadden we inderdaad, ik meen het, 17 zetels gehaald. En deze keer hebben we er, omdat het ook weer gekoppeld is aan de verkiezingen van Provinciale Staat, dan hebben we er vijf. Ja, zo gaat dat. Ja, zo gaat dat. Is dat wat lachtiger voor jullie? Ik denk dat dat wel een beetje meevalt, hoor. Ja. Ja, ik heb het eerder gedaan. Ik heb het van 2017 tot 2019, mocht ik ook in de Eerste Kamer zitten. En toen waren we wel een beetje groter. Hadden we negen mensen. Ja. Negen zetels. Maar ik denk toch wel dat wij echt wel een factor van belang zijn geweest toen ook. Ja. En ik heb vanuit mijn ervaring bij de politie ook wel een aantal wetsvoorstellen die daar specifiek over gingen, zeg maar. Over openbare orde en over andere zaken, verkeerszaken en zo. Heb ik toch wel wat invloed kunnen uitoefenen bij andere Kamerleden, vond ik. Nou ja, dat is altijd ook de bedoeling, hè. Dat je dat met je ervaring en met je achtergrond, dat je dat kunt. En wat verwacht jij daarvan, de combinatie Partij van de Arbeid GroenLinks? Ja, ik heb altijd gezegd dat het toch wel een armoedehuwelijk is. Ik geloof niet, ik geloof niet, ik denk dat de standpunten nog te ver uit elkaar liggen tussen jullie en de Partij van de Arbeid, om dat tot een goed einde te brengen. Ik zie ook dat er hier en daar al wat breukjes komen, ook in de achterban. En ja, jullie moeten het natuurlijk helemaal zelf weten, maar het lijkt mij niet goed. Wij zouden dat zelf niet gaan doen. Wij zijn PVV, we blijven PVV. Ik zou zelf ook nooit overstappen naar een andere partij. Ik vind dat je de koers die je eenmaal hebt, die moet je vasthouden en die moet je uitdragen. En niet gaan lopen rommelen met anderen, want daar krijg je vaak spijt van. Wij hopen natuurlijk dat de PVDA-GroenLinks combinatie zo groot mogelijk gaat worden in de Eerste Kamer. Maar dat gaan we zien, maar dankjewel Max voor je tijd. Ja, en dat je mee hebt gedaan aan onze eerste podcast. Ja, waarom niet? Misschien gaan wij als PVV ook wel een podcast maken. Dan mogen we misschien jullie microfoon even lenen. En anders kopen we er zelf eentje. Maar het is een heel mooi medium om toch je mensen te bereiken en misschien ook andere mensen. En zoals je ziet, de PVV is altijd bereid om mee te doen in zo'n gesprekje. Altijd goed. Dankjewel. Graag gedaan. En zo was dit alweer de eerste aflevering van Berends en Van der Hoek door een groene bril. Tot over een paar weken. Ondertitels ingediend door de Amara.org gemeenschap

Listen Next

Other Creators