Home
cover of Tic 2
00:00-02:33

Nothing to say, yet

3
Plays
0
Downloads
0
Shares

Transcription

The speaker's activity is called "Cambio de Roles" (Role Change). They explain the Stick Express Room methodology, where students study theory at home and practice it in class using technology. The speaker believes that changing roles between teacher and student can enhance learning. They suggest having certain students explain topics related to the school subject to their classmates. The speaker thinks this can improve understanding and make classes more enjoyable. They highlight the importance of collaboration and cooperation among students and the teacher's intervention. The use of technology, such as PowerPoint, is encouraged to support explanations. The speaker emphasizes the need for students to study theory at home and then apply it in class by teaching it to their peers. Bueno, a miña actividade se chama Cambio de Roles. Antes de empezar con a miña actividade, gostaria de explicar o que é a metodología do Stick Express Room, já que a miña actividade se define esta metodología. O que busca esta metodología é que vado a unha estudiar a teoría en casa e practique a aprendida en classe, sempre interactuando con as TIC e trabajando en maneira máis colaborativa. A miña actividade a considero colaborativa, já que o cambio de roles seria cambiar o profesor por o alumno. Desta manera, sinto que os niños poden aprender máis, já que o profesor mandaría a certos alumnos para que expliquen unhos temas relacionados con o tema escolar en unhos días. E creo que desta manera, os alumnos se quedarían máis con o aprendido, já que, non sei se é cosa mía, pero eu de pequena sempre, e no de pequena, cando me explicaba un compañero, a actividade o entendía mellor, o tema o entendía mellor. Entón, creo que pode ser unha gran idea para dar as clases de outra maneira, e además divertida. Creo que segue o trabajo cooperativo e colaborativo, já que se colabora e se coopera con todos, para a classe, con a persona que lo está explicando, con a gente que lo está escuchando, e a profesora intervinendo, dicendo si esto está bien, si esto está mal, e se a gente non lo entende, volver a explicarlo ela, ou que a alumna lo vuelva a intentar explicar. Tambén creo que segue o de las TIC, já que a alumna debería apoyarse en PowerPoint, ou algo, para poder explicarlo bien, obviamente, sem leirlo todo, pero que tenga alguna herramienta y algún plus. También sigue lo de que el alumno estudie la teoría en casa, já que el alumno tiene que venir a la clase con la teoría sabida, para explicárselo al resto de los compañeros, y por eso también pone en práctica el aprendido en clase.

Other Creators