00:00 - 00:26

00:00

    DESCRIPTION

    Споменът, горчив останал да тлее Във времето необезпокоен не ще отлее И примирен останал днес В унес Споменът ме връща в онази наша ерес В нашият пагубен регрес.

    500 symbols max

    There are no comments yet