Sinu Božjemu kad je bio na kušnji u pustinji (Mt 4,1-11)
Sinu Božjemu kad je bio na kušnji u pustinji (Mt 4,1-11)

Sinu Božjemu kad je bio na kušnji u pustinji (Mt 4,1-11)

1

00:00 - 02:03

00:00