Home Page
cover of SETANA BAWIH ATANGIN EVANGELIST
SETANA BAWIH ATANGIN EVANGELIST

SETANA BAWIH ATANGIN EVANGELIST

00:00-05:03

Nothing to say, yet

0
Plays
0
Downloads
0
Shares

AI Mastering

Transcription

Satanisha Ta Evangelist Mike Owen kee jan chin raaplak lai ngay noom American Evangelist lai lai peem toot heem.Mike Owen kee hee Satanisha loon lai lai toorang mai. Koom Saankhaajaa Kwaaswaan mey paa roop khaan. Evansville, India naa aaloo peem ah. Koom ngoom yin in Manchester, Tennessea. Aan tsoo minan peem taani. Hetta rang thiaan mai gataa tsoo ng kwaa hee aan tseet nun tok tsoo rang taa haa. Koom Saankhaajaa Kwaaswaan ngaa paa ngaa aano tsoo kaar aksidena baa alaanginaa booralaa. Koom Saankhaajaa Kwaaswaan ngaa paa riataa apaa tsoo thibae lai bukaa. Mai kaa tsoo noore paa nei roo orfan naa loon ita deyag mai. Piaan pui uu naa wanei roo paa ngaa hiaan. Apaa ipaa lai tsoo zee. A tsoo ngaa tsee bulaa. A kwaaswae tonoo onoo aa. Skulaa tsee kaal tsoo vetaa aa. Zee laai naa opangaa ngaa tsoo hiaan mai kaa tsoo aan. Zoongalaa riitaan deyag toni. Aloo lentoo aalong sipai nevi aate tsoongin. A hoon tsoo ahmong tsoo vetaa zee laa. Nevi boot keaman ni laa in. Mai kaa tsoo kris deyanaa in pahenghe. Maa see naa opan laa yaa tseel kala watee tsoo aanei taa zee laa. Tsoo swal boi tsoo aana rannei taa tiaan tiaa laa. Tiraa toni nasa takina bai betrin. Maa see thai tsoong loo. Tsee tiaa mong onglei betong. Tak mai omlaai tsoo aanei pahet tong taa aa. Tsoo paa tsoo ndoo saklaa ngai sak takin. A boi soo maa. Zoo boi taa tsan swa daan tseet thoo deyasi laa. Tsoo a thiaa tseet tsoo deyanei tsin taa aa. Tsoo mari tsoo naa zook tsoo aanei. Mai kaa tsoo tsaang tsoo loo tiraa taa ngei mai. Maa see rui loo dang boi aafoi loo tatoong laa. Mari tsoo naa boi a taan tseet thoo paa tsoo aanei. Mai kaa kaa aafoi zeelin. Tsoo naa tsaa zook aafoi loo tatoong laa mai. Tsoo paa tsoo mithaa loo saklaa mai. A loo ndoo zoong loo maa yaa. Tseeta naa poa loo nige ngei. Tsoo minen tsoo naa nin muzing tilaa. Mai kaa tsoo loo loo tseeshaang. Tsoo maa tseem tseew taa zeel bookaa. Zoo zeelin. Tsoo naa tsoo naa saklaa tseet thoo maa yaa. Rui loo mai. Mai kaa tsoo naa tseeshaang. Tsoo minen tsoo loo saklaa mai. A loo ndoo zoong loo maa yaa. Tsoo minen tsoo loo saklaa mai. A loo ndoo zoong loo saklaa mai. A loo ndoo zoong loo saklaa mai. A loo ndoo zoong loo saklaa mai. A loo ndoo zoong loo saklaa mai. A loo ndoo zoong loo saklaa mai. A loo ndoo zoong loo saklaa mai. A loo ndoo zoong loo saklaa mai. A loo ndoo zoong loo saklaa mai. A loo ndoo zoong loo saklaa mai. A loo ndoo zoong loo saklaa mai. A loo ndoo zoong loo saklaa mai. A loo ndoo zoong loo saklaa mai. A loo ndoo zoong loo saklaa mai. A loo ndoo zoong loo saklaa mai. A loo ndoo zoong loo saklaa mai. A loo ndoo zoong loo saklaa mai. A loo ndoo zoong loo saklaa mai. A loo ndoo zoong loo saklaa mai. A loo ndoo zoong loo saklaa mai. A loo ndoo zoong loo saklaa mai. A loo ndoo zoong loo saklaa mai. A loo ndoo zoong loo saklaa mai. A loo ndoo zoong loo saklaa mai. A loo ndoo zoong loo saklaa mai. A loo ndoo zoong loo saklaa mai. A loo ndoo zoong loo saklaa mai. A loo ndoo zoong loo saklaa mai. A loo ndoo zoong loo saklaa mai. A loo ndoo zoong loo saklaa mai. A loo ndoo zoong loo saklaa mai. A loo ndoo zoong loo saklaa mai. A loo ndoo zoong loo saklaa mai. A loo ndoo zoong loo saklaa mai. A loo ndoo zoong loo saklaa mai. A loo ndoo zoong loo saklaa mai. A loo ndoo zoong loo saklaa mai. A loo ndoo zoong loo saklaa mai. A loo ndoo zoong loo saklaa mai. A loo ndoo zoong loo saklaa mai. A loo ndoo zoong loo saklaa mai. A loo ndoo zoong loo saklaa mai. A loo ndoo zoong loo saklaa mai. A loo ndoo zoong loo saklaa mai. A loo ndoo zoong loo saklaa mai. A loo ndoo zoong loo saklaa mai. A loo ndoo zoong loo saklaa mai. A loo ndoo zoong loo saklaa mai. A loo ndoo zoong loo saklaa mai. A loo ndoo zoong loo saklaa mai. A loo ndoo zoong loo saklaa mai. A loo ndoo zoong loo saklaa mai. A loo ndoo zoong loo saklaa mai. A loo ndoo zoong loo saklaa mai. A loo ndoo zoong loo saklaa mai. A loo ndoo zoong loo saklaa mai. A loo ndoo zoong loo saklaa mai. A loo ndoo zoong loo saklaa mai. A loo ndoo zoong loo saklaa mai. A loo ndoo zoong loo saklaa mai. A loo ndoo zoong loo saklaa mai. A loo ndoo zoong loo saklaa mai. A loo ndoo zoong loo saklaa mai. A loo ndoo zoong loo saklaa mai. A loo ndoo zoong loo saklaa mai. A loo ndoo zoong loo saklaa mai. A loo ndoo zoong loo saklaa mai. A loo ndoo zoong loo saklaa mai. A loo ndoo zoong loo saklaa mai. A loo ndoo zoong loo saklaa mai. A loo ndoo zoong loo saklaa mai. A loo ndoo zoong loo saklaa mai. A loo ndoo zoong loo saklaa mai. A loo ndoo zoong loo saklaa mai. A loo ndoo zoong loo saklaa mai. Mai pahe Vanjilisa ni mai baka. Pheam thot heam tak. Komedian ani boka. Tonahean kulepon niaan cho kwaan khasamekani. Ko vela hea ni boi apui hea tambeo mai. Eng boi maa ne hea traum loo peh. Ko thean boi di loo zoo.

Other Creators