00:00 - 00:54

00:00

    DESCRIPTION

    Отдалечавах се от теб, молейки се с поглед да се обърнеш, А стъпките напред връщаха мислите ми назад, Когато беше, Когато бяхме, Когато любовта не се криеше във вчера и утре, Когато сега, бе единственият момент. Слепотата на сетивата замъглява всяко сърце. А когато несъвместимо се искахме, се имахме непомоносимо много. Където беше Където бяхме, Където любовта не се проявява във времето и отвъд, Където Е!

    500 symbols max

    There are no comments yet