"Спомни си"

3

00:00 - 00:54

00:00

    DESCRIPTION

    Спомни си, че си вода. Силна в собствената си лекота. Течаща, Плачеща, Пречистваща. Спомни си, че си огън. Силен в собствената си светлина. Тлеещ, Възпламеняващ, Горящ. Спомни си, че си въздух. Видим в собствената си невидимост. Преминаващ, Странстващ, Решаващ. Спомни си, че си земя. Стабилна в собствената си променливост. Заземяваща, Градяща, Даваща.

    500 symbols max

    There are no comments yet