"Разкажи ми"

1

00:00 - 00:53

00:00

    DESCRIPTION

    Разкажи ми... Историята на всяко едно парче, пръснато и оставило своята следа по утъпканата от болка пътека. Разкажи ми... За скритите истини, на всяка една стекла се сълза, пролята и оставила своята следа по устните, усмихвали се някога. Разкажи ми... За несполуките и малкото откраднато щастие, за несгодите и големите неосъзнати дадености. Разкажи ми... Историята за любовта Съкрушени, отдалечили се след нея.

    500 symbols max

    There are no comments yet