"Тлее вътре в мен"

1

00:00 - 00:31

00:00

    DESCRIPTION

    Страх ме е. Когато те изпращам, Когато си отидеш В мен отново ще настъпи празнина. Ще се изгубя в тишината. В самотата. Ще остане отворена рана, Ще тлее вътре в мен и ще наранява с всеки един спомен съхранен.

    500 symbols max

    There are no comments yet