00:00 - 00:24

00:00

    DESCRIPTION

    Изморих се да губя Хора Чувства Частици от себе си Усещам липса Празнота Незавършена скулптура Не съм цял

    500 symbols max

    There are no comments yet