1

00:00 - 00:39

00:00

    DESCRIPTION

    Бихме ли могли да пренапишем онова, което е отредено от звездите за нас? Да се опълчим срещу всичко Да запазим едничкото си, невъзможно щастие Обречени Да се искаме Да се имаме Да се обичаме Да сме щастливи в тъгата си. Заедно в споделената си ненаписана любов!

    500 symbols max

    There are no comments yet