Kad objavljuješ da ćeš biti predan ljudima (Lk 9,43b-45)
Kad objavljuješ da ćeš biti predan ljudima (Lk 9,43b-45)

Kad objavljuješ da ćeš biti predan ljudima (Lk 9,43b-45)

8

00:00 - 01:15

00:00