Home Page
cover of LUTJE PER FALJE
LUTJE PER FALJE

LUTJE PER FALJE

00:00-03:02

Sa herë që ndiheni të rraskapitur nga energjitë e jashtme, përdorni këtë lutje.

PodcastGEBET
1
Plays
0
Downloads
0
Shares

Transcription

Lutjen për të fal zetën dhe për të falur të tjetët Zoti emë, nëse ka dikëm ose t'içka që nuk ka lënduar me vetëdje ose pa vetëdje në të kaluarën, onë fal dhe qliroj energjin e ati incidente. Zoti emë, nëse ka në lënduar t'iqëm ose t'içka në të kaluarën, me vetëdje ose pa vetëdje e fal zetën dhe qliroj energjin e ataj në dorjeje. Falja të bën të lirë. Merë këtë lutje dhe përdore qdo ditë në të ashtë e në vojshme. Mundo edhe t'ashtë kruash me një cuk flit mund t'a lëtosh për qdo ditë, saher që ti ndjeni të në vojshme, saher që ti ndjesh në faj, saher që ki neboj të qliroj energjin e në dorjeje apo incidente që te ka bërë të ndjesh, keq. Këtë të ndjesh, këtë të ndjesh, këtë të ndjesh, këtë të ndjesh, këtë të ndjesh, këtë të ndjesh, këtë të ndjesh, këtë të ndjesh, këtë të ndjesh, këtë të ndjesh, këtë të ndjesh, këtë të ndjesh, këtë të ndjesh, këtë të ndjesh, këtë të ndjesh, këtë të ndjesh, këtë të ndjesh, këtë të ndjesh, këtë të ndjesh, këtë të ndjesh, këtë të ndjesh, këtë të ndjesh, këtë të ndjesh, këtë të ndjesh, këtë të ndjesh, këtë të ndjesh, këtë të ndjesh, këtë të ndjesh, këtë të ndjesh, këtë të ndjesh, këtë të ndjesh, këtë të ndjesh, këtë të ndjesh, këtë të ndjesh, këtë të ndjesh, këtë të ndjesh, këtë të ndjesh, këtë të ndjesh, këtë të ndjesh, këtë të ndjesh, këtë të ndjesh, këtë të ndjesh, këtë të ndjesh, këtë të ndjesh, këtë të ndjesh, këtë të ndjesh, këtë të ndjesh, këtë të ndjesh,

Listen Next

Other Creators