Home Page
cover of หลวงพ่อให้พร
หลวงพ่อให้พร

หลวงพ่อให้พร

00:00-01:00

หลวงพ่อให้พรสั้น

14
Plays
0
Downloads
0
Shares

Transcription

ได้ที่สุดนี้ หลงพ่อขอมนวยพร ให้ทุกท่าน มีแต่ความสุข ความเจริญ ให้ประสบความสำเร็จในชีวิต ในศุรกิจการงานและสิ่งที่ฝึงปราธนา ให้มีมหาสมบัติบังเกิดขึ้น เอาไว้ใช้สร้างบรรมีอย่างไม่รู้หมดสิ้น ให้มีสุขภาพปรานำไม้สมบูรณ์ สงคราม มีอายุขายยืนยาว ให้สร้างบรรมีกันไปนานๆ ให้ครอบครัวอยู่เย็นเมื่อสุข เป็นครอบครัวแก้ว ครอบครัวสมกาย ให้มีโดยมันยาสว่างสว่าย ได้เข้าถึงวัตถมกาย โดยง่าย โดยเร็วพลัน จงทุกท่านเพิ่น

Other Creators